MyBlitzortung

MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)

G?sto?? wy?adowa?

Tutaj mo?na wy?wietli? g?sto?? wy?adowa? dla ró?nych obszarów. The dane s? zapisywane osobno od innych danych o uderzeniach. Podpowiedzi: Dane wy?wietlane tutaj nie sa standaryzowane, dlatego rezultaty nie mog? by? porównywane w d?u?ym przedziale czasowym lub dla du?ych obszarów! Jest to zwi?zane z ró?nym pokryciem stacji i ulepszon? detekcj? wy?adowa?. Mo?na prze?acza? widoki pomi?dzy ró?nymi stacjami.

OpcjeMapa: Rok: Stacja:
2022   Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul AugSepOctNovDec


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren